Registar onečišćavanja okoliša

Portal i web aplikacija za prikupljanje, verifikaciju, analizu te razmjenu podataka iz područja zaštite okoliša.

Prijavite se

Registar onečišćavanja okoliša

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje, a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima.

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Baza sadrži podatke 4 800 operatera i 10 600 organizacijskih jedinica od 2008. do 2018. kalendarske godine.

Javni preglednik

Pregled javno dostupnih informacija

Javni preglednik Nacionalni portal ROO

Helpdesk

Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe molimo šaljite putem aplikacije Industrija Helpdesk

Otvori

Arhiva

Prijavljenim obrascima prethodnih godina možete pristupiti u prethodnoj ROO aplikaciji.

Otvori

Zahtjevi za otvaranje novog korisničkog računa

Zahtjev za dodjelu korisničkog računa za obveznika

Zahtjev za dodjelu korisničkog računa za odgovornu osobu u nadležnom tijelu

Zahtjev za dodjelu korisničkog računa za ovlaštenika

Preglednik registra onečišćavanja okoliša

Najčešće postavljana pitanja

Pristup za Javnost

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Narodne novine MU 4/08)

Zakon o pravu na pristup informacijama

Otvori

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Otvori

Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu

Otvori

Ostavite nam prijedlog ili komentar

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Zavod za zaštitu okoliša i prirode

Radnička cesta 80/7
10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 5502 980 (od 9:00 do 11:30 sati)
Email: ROO@mingor.hr
Industrija HelpDesk: helpdesk.azo.hr
Politika privatnosti