Metoda primjene emisijskih faktora

U ovoj metodi izračuna, količinu ulaznog goriva ili materijala (u tonama, m3 ili gigadžulima) pomnožimo s emisijskim faktorima. Korisnik odabire:

 • djelatnost (npr. mala ložišta – prirodni plin)
 • onečišćujuću tvar (npr. NOx)
 • jedinicu ulazne tvari (npr. m3)
 • količinu ulazne tvari (npr. 1000 za 1000 m3 prirodnog plina)

Za svaku djelatnost navedeno je jesu li dostupni zadani emisijski faktori. Ako jesu, emisije se računaju na temelju tih faktora. Ako je količina energenata izražena u tonama ili m3, izračun uzima u obzir i donju ogrjevnu vrijednost (DOV). Ako je količina energenata izražena u GJ ili količini materijala, DOV nije potrebna.

Za djelatnosti za koje nisu dostupni zadani emisijski faktori korisnik unosi emisijski faktor.

Rezultat izračuna prikazuje količinu emisije onečišćujuće tvari u kg.

 

Metoda primjene bilance tvari

U ovoj metodi izračuna, izlazna količina onečišćujuće tvari oduzima se od ulazne količine. Korisnik unosi sljedeće informacije:

 • aktivnost (npr. površinska obrada)
 • onečišćujuću tvar (npr. NMHOS)
 • jedinicu ulazne tvari (npr. kg)
 • količinu ulazne tvari (npr. 1000 za 1000 kg NMHOS-a)

Rezultat izračuna prikazuje količinu emisije onečišćujuće tvari u kg.

 

Metoda primjene rezultata mjerenja

U ovoj metodi izračun emisije temelji se na izmjerenih koncentracijama, protoku plina i satima rada:

 • djelatnost (npr. ljevaonica neobojenih metala)
 • onečišćujuća tvar (npr. NOx)
 • jedinica izmjerenih koncentracija (mg/Nm3)
 • količina izmjerenih koncentracija (npr. 10 za koncentraciju od 10 mg/Nm3)

Rezultat izračuna prikazuje količinu emisije onečišćujuće tvari u kg.

 

U slučaju da postrojenje provodi povremena mjerenja, potrebno je unijeti prosječnu vrijednost protoka plina za razdoblje na koje se mjerenje odnosi. Na primjer, ako se radi o mjesečnom mjerenju i postrojenje radi cijeli mjesec, unosi se prosječni protok plina tijekom rada postrojenja tog mjeseca i ukupni broj radnih sati u tom mjesecu.

U slučaju da postrojenje provodi kontinuirano mjerenje, korištenje ovog alata nije praktično. Emisije se u tom slučaju računaju u računalnom programu vezanom za specifičnu opremu.