Kalkulator emisija je alat izrađen u okviru Twinning projekta 'Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)' tijekom 2016/2017 godine kako bi se obveznicima Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN87/15) olakšala prijava podataka odnosno kontrola kvalitete podataka te ispunile obveze izvješćivanja.

 

Alat je internetska aplikacija koja služi za izračun emisija onečišćujućih tvari u zrak za dvije skupine korisnika: E-PRTR operatere te srednje i male poduzetnike.

 

Aplikacija primjenjuje metode izračuna opisane u Priručniku za izračun emisija u zrak, a to su:

 

-       metoda izračuna primjenom emisijskih faktora

-       metoda izračuna korištenjem rezultata mjerenja

-       metoda izračuna primjenom bilance tvari

U aplikaciju nije uključena mogućnost izračuna emisija stakleničkih plinova za postrojenja koja prijavljuju podatke prema EU ETS obvezama.