Metoda primjene bilance tvari »

U ovoj metodi izračuna, izlazna količina onečišćujuće tvari oduzima se od ulazne količine. Korisnik unosi sljedeće informacije:

  • aktivnost (npr. površinska obrada)
  • onečišćujuću tvar (npr. NMHOS)
  • jedinicu ulazne tvari (npr. kg)
  • količinu ulazne tvari (npr. 1000 za 1000 kg NMHOS-a)

Rezultat izračuna prikazuje količinu emisije onečišćujuće tvari u kg.