Metoda primjene rezultata mjerenja »

U ovoj metodi izračun emisije temelji se na izmjerenih koncentracijama, protoku plina i satima rada:

  • djelatnost (npr. ljevaonica neobojenih metala)
  • onečišćujuća tvar (npr. NOx)
  • jedinica izmjerenih koncentracija (mg/Nm3)
  • količina izmjerenih koncentracija (npr. 10 za koncentraciju od 10 mg/Nm3)

Rezultat izračuna prikazuje količinu emisije onečišćujuće tvari u kg.

 

U slučaju da postrojenje provodi povremena mjerenja, potrebno je unijeti prosječnu vrijednost protoka plina za razdoblje na koje se mjerenje odnosi. Na primjer, ako se radi o mjesečnom mjerenju i postrojenje radi cijeli mjesec, unosi se prosječni protok plina tijekom rada postrojenja tog mjeseca i ukupni broj radnih sati u tom mjesecu.

U slučaju da postrojenje provodi kontinuirano mjerenje, korištenje ovog alata nije praktično. Emisije se u tom slučaju računaju u računalnom programu vezanom za specifičnu opremu.


Izmjerena koncentracija Protok plina (Nm³/h) Radni sati
No Entries