Registar onečišćavanja okoliša

Portal i web aplikacija za prikupljanje, verifikaciju, analizu te razmjenu podataka iz područja zaštite okoliša.

Prijavite se

Zahtjev za dodjelu korisničkog računa za ovlaštenika

Poštovani,

sukladno članku 25. stavak 1. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša ("Narodne novine" 87/15) kojim je propisano obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (u nastavku: ROO), omogućeno je da obveznici dostave podataka imaju mogućnost koristiti usluge pravnih osoba koje imaju ishođenu suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno posebnom propisu kojim se uređuje područje zaštite okoliša (u nastavku: ovlaštenici).

Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša ("Narodne novine" 57/10), temeljem čl. 40. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) propisuje način izdavanja Rješenja kojim se izdaje suglasnost za obavljanje stručnih poslova za potrebe ROO (u nastavku Rješenje) od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u nastavku: MINGOR).

U cilju ishođenja korisničkog računa (u nastavku: KR) za ovlaštenika, morate imati važeće Rješenje.

Unutar nove aplikacije ROO, putem zahtjeva za ovlaštenike, omogućeno je ishođenje KR kojim se mogu unositi podaci za sve obveznike za koje ugovorno ispunjavate obrasce.

Ukoliko ste do sada unosili podatke za obveznike preko njihovih KR, naglašavamo da trebate koristiti gore navedenu funkcionalnost kako bi sukladno pravilima korištenja KR izbjegli zabranjeno "posuđivanje" korisničkih računa i druga kršenja pravila.

U Zahtjevu upišite tražene podatke te priložite presliku Rješenja. U polje "Podaci vezani uz obavljanje poslova ovlaštenika" upišite korisničko ime, OIB, ime tvrtke, naziv i šifru organizacijske jedinice za tvrtke sa kojima imate sklopljeni ugovor kojim obavljate poslove za potrebe ROO.

Za dodavanje novih obveznika u popis ovlaštenika, potrebno je putem e-maila dostaviti tablicu sa korisničkim imenom, OIB-om, imenom tvrtke, nazivom i šifrom organizacijske jedinice, te navesti korisnički račun ovlaštenika na čiji će navedene biti pridodane.

Za deaktivaciju tvrtki iz popisa ovlaštenika, potrebno je poslati zahtjev sa korisničkim imenom, OIB-om, imenom tvrtke, nazivom i šifrom organizacijske jedinice.

Korisnički račun se dodjeljuje na rok koji je upisan u Rješenju. Nakon isteka roka KR se automatski deaktivira. Ponovna aktivacija KR se vrši na način da se pošalje preslika nove suglasnosti.

Za sva dodatna pitanja molimo da se direktno obratite administratoru baze ROO g. Goranu Graovcu, (e-mail: goran.graovac@mingor.hr, tel. +385 1 4886 853).

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Nastavi dalje Portal